Biblioteken

Biblioteken

Ålands biblioteksportal bibliotek.ax samlar allt som de åländska biblioteken har att erbjuda.

Det åländska bibliotekssamarbetet omfattar Mariehamns stadsbibliotek, kommunbibliotek, skolbibliotek samt en mängd specialbibliotek som Lagtingsbiblioteket, Ålands landskapsarkiv och Ålands sjöfartsmuseum. Sammanlagt är vi drygt 30 bibliotek i det gemensamma systemet.

Portalen administreras från Mariehamns stadsbibliotek och bekostas av landskapet Åland och deltagande bibliotek. Samma lånekort används överallt på Åland. Vi har ett gemensamt transportsystem som sköter leveranserna mellan biblioteken.

Språk