Boken kommer

Boken kommer

Boken kommer innebär att du får ditt material hemkört. Tjänsten är gratis och erbjuds personer bosatta i Mariehamn som av en eller annan anledning, permanent eller tillfällig, inte kan ta sig till biblioteket.

Servicen gäller allt material vid biblioteket; skönlitteratur, facklitteratur, film etc. Du kan välja att själv kontakta biblioteket för att tala om vad du vill låna. Du kan också låta biblioteket välja åt dig, utgående från dina önskemål om genrer, intressen, etc. Du väljer då själv hur ofta och hur mycket du vill låna – exempelvis två böcker varannan vecka. 

Om du låter biblioteket välja ut böckerna, kommer dina önskemål antecknas och ses av den bibliotekarie som plockar ihop dina lån. Som Boken kommer-låntagare kan även din lånehistorik ses av bibliotekarien i fråga för att undvika att samma material skickas flera gånger.

Du kan när som helst välja att ändra dina önskemål, ta en paus eller helt gå ur tjänsten. Dina antecknade önskemål tas bort så fort du avslutar tjänsten. 

Ta kontakt för att beställa tjänsten eller meddela dina önskemål! Hemtransport görs på onsdagar.

Kontakt

Mariehamns stadsbibliotek
biblioteket-bokenkommer@mariehamn.ax
+358 (0)18 531 411

Flera bibliotek erbjuder liknande service. Kontakta gärna ditt kommunbibliotek för att höra om du kan få hemkörning i din kommun!

Språk