Historia

Här får du en översikt över Mariehamns stadsbiblioteks utveckling genom åren, från starten med Ålands lånebibliotek 1890, genom flytten till dagens biblioteksbyggnad 1989 hela vägen till dagens nyheter!

1890  Ålands lånebibliotek
1921  Karl Gustafssons initiativ till ett allmänt bibliotek
1923  Biblioteket öppnas på Östra Esplanadgatan 5, Karl Gustafsson stadsbibliotekarie
1925  Biblioteket flyttar till rådhuset
1939  Biblioteket flyttar till stadshuset
1956  Karin Gustafsson anställs som medhjälpare
1961  Strandnäs och Ytternäs utlåningsstationer öppnas
1962  Stadsbiblioteket får uppgifter som landskapsbibliotek
1966  Inga-Britt Öfverström tillträder som bibliotekschef, nytt utlåningssystem – Detroit
1967  Bibliotekets lokaler renoveras och förstoras
1969  Sommaruniversitetet inleder sin verksamhet och samarbetar med biblioteket
1970  Försöksverksamhet med bokbuss pågår 1970–1973
1971  Sjukhusbiblioteket invigs
1973  Biblioteket flyttar till Hotell Arkipelag, musikverksamhet inleds
1977  Ett skol- och filialbibliotek i den nya skolan i Västernäs invigs
1979  Yvonne Andersson-Halling tillträder som bibliotekschef
1983  Ett skol- och filialbibliotek i den nya högstadieskolan i Strandnäs invigs
1985  Biblioteket inför ett nytt halvdatoriserat bibliotekssystem – BUMS
1986  Barnens lördag/söndag startar
1987  Det officiella namnet blir Mariehamns stadsbibliotek – centralbibliotek för Åland
1989  Det nya bibliotekshuset (Arkitektbyrå Hansson & Stenius) invigs den 16 december
1989  Nytt bibliotekssystem – BTJ 2000
1990  Ålands högskola/sommaruniversitet utvidgar samarbetet med biblioteket
1991  Kulturnatten ordnas första gången i samarbete med Ålands museum
1991  Biblioteksnämnden uppgår i kulturnämnden, biblioteksdatabasen Katrina startar
1993  Mariehamns litteraturdagar startar
1994  Internet erbjuds för allmänheten, biblioteket får egen hemsida
1996  Biblioteksdatabasen Katrina blir sökbar på Internet
1996  Patientinfoprojektet i samarbete med Folkhälsan på Åland inleds
1996  Ett samarbetsprojekt med fem nordiska allmänna bibliotek, Club 5 startar
1997  Suzanne Donner tillträder som biträdande bibliotekschef
1997  Ålands yrkeshögskola börjar köpa bibliotekstjänster av stadsbiblioteket
1998  Tom Eckerman tillträder som biblioteks- och kulturchef
2000  Mariehamn Winter Jazz ordnas första gången
2000  Biblioteksystemet BOOK-IT tas i bruk
2001  Suzanne Donner tillträder som bibliotekschef
2001  En utlåningsautomat tas i bruk, bibliotekets nya hemsida tas i bruk
2004  Eva Gustafsson-Lindvall tillträder som bibliotekschef
2008  Biblioteket övergår till RFID, en ny hemsida lanseras, två nya låneautomater tas i bruk
2009  E-böcker
2010  ”Freespot biblioteket" gratis
2010  Chiplånekort tas i bruk
2010  Utlåning av läsplattor
2011  Biblioteksportalen bibliotek.ax lanseras för hela Åland och ersätter Katrina
2012  Biblioteks- och kulturledare Lars Midbjer tillträder
2015  Mariehamns litteraturdagar ordnas sista gången i stadens regi
2016  Fredrika Sundberg tillträder som kultur- och fritidsdirektör/bibliotekschef
2016 Bibliotek.ax blir responsivt
2017 President Sauli Niinistö besöker biblioteket
2019 Utlåning av surfplattor
2019 Strömmande e-filmer

 

Språk