Fjärrlåneansökan

Fjärrlån

Till privatpersoner

Böcker och annat material som inte finns i bibliotek.ax kan lånas som fjärrlån från annat bibliotek. Använd gärna formuläret nedan för att lägga in din beställning (kräver lånekort samt PIN-kod) eller mejla biblioteket-fjarrlan@mariehamn.ax.

Fjärrlånen förmedlas på det lånegivande bibliotekets villkor, vilket innebär att det är det fjärrlånande biblioteket som bestämmer hur lång lånetiden är eller om du kan låna hem materialet eller måste läsa det på plats på biblioteket. Lånetiden för fjärrlån måste respekteras, meddela därför i god tid om du vill förlänga lånetiden!

Fjärrlåneavgifter

  • Fjärrlån av böcker och artiklar inom Norden, 5€ (gäller även vid avbokning)
  • Böcker beställda utanför Norden, 26 €
  • Övertidsavgift 1 €/dygn

Programstuderande vid Högskolan på Åland behöver inte betala några fjärrlåneavgifter.

Till andra bibliotek

Fjärrlån från Åland till bibliotek inom Norden förmedlas avgiftsfritt. Observera att kursböcker vid Högskolan på Åland inte fjärrlånas  till andra bibliotek.

Adresser

Postadress för retur av fjärrlån
Mariehamns stadsbibliotek
PB 76
AX-22101 Mariehamn

Faktureringsadress
Mariehamns stad
Ekonomiavdelningen
PB 10
AX-22101 Mariehamn

Nätfaktura
003702050714
CGI
003703575029
Mariehamns stads FO-nummer: 0205071-4

Fjärrlåneansökan utanför Åland

Språk