Kyrkor

Kyrkor på Åland

De åländska kyrkorna utgör en viktig källa till kunskap om Ålands forntid och historia. Flera av stenkyrkorna uppfördes under medeltiden. Några mindre kapell, både i sten och i trä, byggdes senare. Det lilla, populära Sjöfararkapellet i Sjökvarteret i Mariehamn invigdes 2008.

Åsa Ringboms bok Åländska kyrkor berättar – nytt ljus på medeltida konst, arkitektur och historia, 2010, ger mer information för den som är intresserad av kyrkornas betydelse för medeltiden på Åland. År 1990 inledde Åsa Ringbom sin forskning kring de åländska kyrkornas byggnadshistoria. Besök webbplatsen kyrkor.ax för att läsa mer. Där finns information även på engelska.

Benita Mattson-Eklunds bok Alla tiders viloplatser – vandring på åländska kyrkogårdar, 2003, är en utmärkt guide till kyrkornas vackra begravningsplatser. I boken finns även ett kapitel om det märkliga Prästö där det finns ortodoxa, judiska och muslimska begravningsplatser. Folke Wickströms och Jerker Örjans bok Ljus över gravgården i Mariehamn utkom 2015. Den berättar om människorna som levt i staden och om hur betydelsefull gravvården är för att bevara minnet av de bortgångna och av platsens historia.

Lästips

Språk