Lokaltidningar

Lokaltidningar

På Mariehamns stadsbibliotek finns lokaltidningarna Åland och Nya Åland att läsa i tidningssalen. Tidningarna sparas därefter ett år bakåt i tiden. Lokaltidningarna finns även att läsa på flera av kommun- och specialbiblioteken. Äldre nummer sparas på Ålands landskapsarkiv. På stadsbiblioteket kan man bläddra i inbundna årgångar från åren 1951-1999 och Nya Åland från åren 1988-1999.

Landskapsarkivet har tidningen Åland i original fram till idag. Åren 1893, 1894, 1896, 1899, 1900 och 1917 saknas på papper men finns tillgängliga på film. Där sparas också Nya Åland i original från 1981 fram till idag.

De allra äldsta årgångarna av tidningen Åland finns tillgängliga digitalt via Nationalbiblioteket i Helsingfors. Direkt tillgängliga via nätet är tidningen Åland åren 1891-1929. Det första numret utkom i mars 1891 och hade fyra sidor.

Via Brages Pressarkiv kan man hitta hänvisningar till tidningsartiklar från åren 1990-2014. Via lokaltidningarnas egna webbarkiv hittar man nyare artiklar direkt i fulltext.

Språk