Mina reservationer

Om Mina reservationer

Här kan du se vilka titlar du reserverat. Här kan du också ändra hämtställe, frysa eller ta bort reservationer. Vill du hämta ut din reserverade bok från ett annat bibliotek än du reserverat den från ändrar du hämtställe  genom att välja korrekt bibliotek i biblioteksfältet.

Vet du att du inte kommer att kunna hämta ut din reservation på grund av sjukdom eller resa kan du frysa reservationen genom att ändra datumet i Giltig från-fältet. Observera att detta endast kan göras innan du fått ditt reservationsmeddelande.

Mina reservationer

Språk