Tidningar och tidskrifter

Tidningar och tidskrifter

Olika bibliotek har varierande bestånd av dagstidningar och tidskrifter. Lånetiden för materialet kan också variera. Här nedan hittar du information om de tidningar och tidskrifter som finns vid Mariehamns stadsbibliotek.

Dagstidningar på stadsbiblioteket

 • Dagens industri
 • Dagens nyheter
 • Hangötidningen
 • Helsingin sanomat
 • Hufvudstadsbladet
 • Kauppalehti
 • Nya Åland
 • Syd-Österbotten
 • Turun sanomat
 • Vasabladet
 • Västra Nyland
 • Åbo underrättelser
 • Ålandstidningen
 • Österbottens tidning
 • Östnyland

Dagstidningar sparas en kort tid i tidningssalen. Nya Åland och Ålandstidningen sparas i sex månader på biblioteket. Äldre årgångar finns på Landskapsarkivet. Dagstidningar lånas inte ut.

Tidskrifter

Tidskrifter däremot går att låna hem, utom det senaste numret. Lånetiden är sju dagar för tidskrifter i tidningssalen och 28 dagar för tidskrifter ute på fackavdelningarna. Det går bra att reservera enstaka nummer via bibliotek.ax

Språk